Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20200923 101222U srijedu, 23. septembra 2020. godine Kolektiv Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na čelu sa direktorom mr.sc. Kemalom Nurkućem je upriličio radnu posjetu kolegama u Muzeju istočne Bosne Tuzla.

Razgovarano je o dosadašnjoj stručnoj i naučnoj saradnji i mogućnostima njenog unaprijeđenja u narednom periodu.

Poseban osvrt stavljen je na zajednički projekat koji je u toku, a radi se o multidisciplinarnom projektu "Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije", voditelja mr.sc. Kasima Memića, višeg kustosa biologa, (Muzej istočne Bosne), mr.sc. Rusmira Djedovića i mr. Semira Hadžimusića (JU Zavod).
Načelno je dogovoreno da se prezentacija projekta (izložba) upriliči povodom obilježavanja 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

  • 20200923_101222
  • 20200923_113007