Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

4Na području trinaest gradova i općina Tuzlanskog kantona nalaze se brojna dobra (lokaliteti) naslijeđa, odnosno baštine, kako kulturno-historijskog, tako i prirodnog karaktera.

Pored 54 dobra koja su već proglašena Nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine i koje smo ranije pojedinačno, detaljnije predstavili na našem portalu, na našem kantonu u registrima Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, nalazi se oko osam stotina drugih dobara.

Ovaj veliki broj dobara naslijeđa ili baštine ima različitu vrijednost i značaj. Neka od njih su vrlo vrijedna i ulaze u red dobara od iznimnog značaja za narode i građane Tuzlanskog kantona.

Zbog toga u narednom periodu Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, na ovom portalu će predstaviti odabrana i najvrijednija dobra kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa područja svih gradova i općina na kantonu. Ove sedmice predstavljamo:

Nekropola stećaka na lokalitetu starog mezarja, Sniježnica, općina Teočak

Tuzlanski kanton posjeduje veliki broj vrijednih kulturno-historijskih dobara naslijeđa koji su, svaki ponaosob, specifični i zahtijevaju posebnu zaštitu. Među njima su i stećci.

Stećci predstavljaju jednu od najzanimljivijih i najznačajnijih pojava u kulturi, historiji i umjetnosti srednjovjekovne Bosne i upravo kao takvima treba im posvetiti posebnu pažnju. Na području Tuzlanskog kantona zabilježeno je 185 nekropola i pojedinačnih stećaka. Ukupan broj stećaka iznosi 1510.

Nekropola sa stećcima se nalazi sa desne strane puta u centru naselja Sniježnica, općina Teočak i broji 13 stećaka, tri sanduka, pet sljemenjaka, jedan stub i četiri ostatka stećka (tj. stećci neutvrdivog oblika). Stećci su smješteni u jednom dijelu ograđenog mezarja koje je i danas aktivno i pored šehidskog spomen-obilježja i šehidskog mezarja iz perioda agresije na RBiH.

Nekropola je u veoma lošem stanju, stećci su oštećeni, prevrnuti, izmješteni, zapušteni. Od ukrasnih motiva na jednom sljemenjaku uočljivi su: biljna stilizacija, stablo sa tri kraka, tri spirale i grozdovi.

Na jednom stećku se nalazi i natpis. Isti se nalazio na prostoru mezarja sa skupinom ostalih stećaka, ali danas služi kao dio betonirane ograde kojom je ograđeno mezarje i spomen-obilježje iz posljednjeg rata. Dimenzije su: visina 30 cm (iznad ceste), širina /cm (nije moguće izmjeriti), dužina 124 cm. Stećak je bio po obliku sljemenjak, prema historijskim izvorima koji su nama dostupni, i sa svoje prednje strane imao je natpis gdje se spominjalo ime pokojnika Veseoka Golubovića na svojoj zemlji plemenitoj. Danas se vidi samo natpis s bočne strane. U tekstu se spominje da je spomenik podiglo njegovih sedam sinova.

1

Donošenjem Zakona o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona (koji je u proceduri) predviđena je implementacija projekta Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, koji predviđa provođenje hitnih mjera zaštite i sanacije ove oštećene, ugrožene, a nadasve vrijedne nekropole stećaka u Teočaku.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5