Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

pecinaNa području trinaest gradova i općina Tuzlanskog kantona nalaze se brojna dobra i lokaliteti naslijeđa (baštine), kako kulturno-historijskog, tako i prirodnog karaktera.

Pored 54 dobra koja su već proglašena Nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine i koje smo ranije pojedinačno, detaljnije predstavili na našem portalu, na našem kantonu u registrima Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, nalazi se oko osam stotina drugih dobara. 

Ovaj veliki broj dobara naslijeđa ili baštine ima različitu vrijednost i značaj. Neka od njih su vrlo vrijedna i ulaze u red dobara od iznimnog značaja za narode i građane Tuzlanskog kantona.
Zbog toga u narednom periodu Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, na ovom portalu će predstaviti odabrana i najvrijednija dobra kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa područja svih gradova i općina na kantonu. Ove sedmice predstavljamo:

I Djevojačka pećina na planini Konjuh

Ova pećina na planini Konjuh u jugoistočnom dijelu Tuzlanskog kantona, pored naziva Djevojačka, naziva se i Brateljevićka. Djevojačka je dobila naziv po mezaru nepoznate djevojke koji se nalazi unutar pećine a za ovu djevojku se vezuje vrlo interesantno narodno predanje koje govori o njenom stradanju u ovoj pećini. Naziv Brateljevićka je jer se nalazi par kilometara udaljena od naselja Brateljevići u općini Kladanj.

Ulaz u Djevojačku pećinu je par desetina metara iznad korita rijeke Bukovice a sami otvor je većih dimenzija. I pećina je znatnih dimenzija, dužine oko 250 m, širine do 30 m i visine do 20 m.

U hidrogeološkom smislu pećina je napušteni podzemni tok pritoke rijeke Bukovice.

Djevojačka pećina je drevno kultno mjesto. Još u prahistoriji (možda od paleolita) ona je kultno mjesto o čemu govore prahistorijski crteži sa različitim motivima na njenim zidovima.
Svakog ljeta pored pećine se održavaju i čuvene molitve – dove, na kojima se okuplja veliki broj posjetilaca.

Zbog svega toga i prekrasnog ambijenta Zaštićenog pejzaža Konjuh, Djevojačka pećina je jedno od najpoznatijih turističkih lokaliteta na području Tuzlanskog kantona.

Ova pećina je specifičan spoj više vrsta naslijeđa, prirodnog (hidro-geološkog), kulturno-historijskog (prahistorijski crteži) i nematerijalnog (drevno kultno mjesto – dovište).

  • djevojacka_pecina
  • djevojacka_pecina2
  • pecina
  • pecina3